Βαθμίδες Τριχόπτωσης | Γυναίκες

 Βαθμίδες γυναικείας τριχόπτωσης. Τύπος 1.

 

ΤΥΠΟΣ Ι

Σε πρώτο επίπεδο, λέπτυνση και συρρίκνωση των τριχών (hair miniaturization),

με αποτέλεσμα την πρώτη εμφάνιση αραίωσης στο επάνω μέρος του τριχωτού

 

 Βαθμίδες γυναικείας τριχόπτωσης. Τύπος 2.

ΤΥΠΟΣ ΙΙ

Η προοδευτική απώλεια τριχοφυΐας επιφέρει ελάττωση της πυκνότητας και

έκδηλη αραίωση στο επάνω μέρος του τριχωτού

 Βαθμίδες γυναικείας τριχόπτωσης. Τύπος 3.

 ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ

Πλήρης απογύμνωση του επάνω μέρους του τριχωτού

 


Διαβάστε ακόμα: