Το Ανθρώπινο Δυναμικό μας

 

Το ανθρώπινο δυναμικό της BERGMANN KORD

 

Η κουλτούρα και η φιλοσοφία του ομίλου μας βρίσκει γνήσιους εκφραστές τους ανθρώπους μας:

Καλή διάθεση και αγάπη για το αντικείμενο, πλήρης συναίσθηση της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, άρτια κατάρτιση και συνεχής εκπαίδευση, συνιστούν χαρακτηριστικά μιας ομάδα ανθρώπων που πραγματώνουν προσωπικούς και εταιρικούς στόχους μέσω της ικανοποίησης των πελατών.  

Αποτελεί επομένως βασική προτεραιότητα η στήριξη του έργου των ανθρώπων μας μέσω 3 βασικών παραμέτρων: 

  • Άρτια κατάρτιση και εξειδίκευση: Οι άνθρωποί μας είναι ειδικευμένοι με ανάλογες σπουδές στο αντικείμενό τους και φροντίζουμε να ενημερώνονται διαρκώς πάνω στα νεότερα δεδομένα και επιτεύγματα, εξασφαλίζοντάς τους την απαραίτητη υποδομή για επαρκή και αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας. Επιπρόσθετα, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη συστημική θεώρηση του περιβάλλοντος, ώστε να καταφέρνουμε να λειτουργούμε όλοι όσο το δυνατόν πιο άρτια τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

 

  • Συνεχής εκπαίδευση: Οι ραγδαίες εξελίξεις στην ιατρική και την τεχνολογία και οι αυξανόμενες απαιτήσεις προσαρμογής στα νέα κάθε φορά δεδομένα, επιβάλλουν τη συνεχή ροή εκπαίδευσης ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης ανταπόκριση στα υψηλά πρότυπα ποιότητας και τεχνογνωσίας που υιοθετούμε κάθε φορά.    

 

  • Καλή διάθεση και αγάπη για το αντικείμενο: Η συνειδητή επιλογή ενασχόλησης με το αντικείμενό μας αποτελεί πηγή έμπνευσης και ενεργοποίησης ώστε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, συνέπεια και υπευθυνότητα.

 

 

 


Διαβάστε ακόμα: