Μεταμόσχευση Μαλλιών | Διορθωτικές επεμβάσεις

 

Διορθωτικές Επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών | BERGMANN KORD

 

Οι γιατροί μεταμοσχευσης μαλλιων της BERGMANN KORD πραγματοποιούν διορθωτικές επεμβάσεις για την αναβάθμιση προηγούμενων αποτελεσμάτων μεταμόσχευσης μαλλιών, που συνήθως αφορούν:

  • Μη καλοσχηματισμένη ή αραιή μετωπιαία γραμμή
  • Χαμηλής ποιότητας μεταμόσχευση μαλλιών
  • Χαμηλής πυκνότητας μεταμόσχευση μαλλιών
  • Μεγάλα μοσχεύματα
  • Κακοποιημένη δότρια περιοχή
  • Ουλές

Εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών, οι γιατροί της BERGMANN KORD επιτυγχάνουν βελτίωση και αποκατάσταση - στο βαθμό που είναι εφικτή- των προηγούμενων αποτελεσμάτων. Ως διαδικασία, η επιδιόρθωση απαιτεί  ιδιαίτερες δεξιότητες, περισσότερες από αυτές που αξιώνει μια κανονική μεταμόσχευση μαλλιών.

Η διάγνωση από την ιατρική ομάδα είναι απολύτως απαραίτητη για να γίνει υπεύθυνη αποτίμηση της παρούσας κατάστασης και ειλικρινής υπόδειξη του ποσοστού βελτίωσης, διότι η επιδιόρθωση είναι δύσκολη και πολύ απαιτητική διαδικασία και σε κάποιες περιπτώσεις το ποσοστό βελτίωσης περιορισμένο.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει η αρχική επιλογή κλινικής μεταμόσχευσης μαλλιών να γίνεται βάσει των αποδεδειγμένα καλών αποτελεσμάτων της & της βαρύτητας που έχει στο χώρο.

 


Διαβάστε ακόμα: