Μεταμόσχευση Μαλλιών | Μεγάλες Συνεδρίες (Mega Sessions)

 

Μεταμόσχευση Μαλλιών | Μεγάλες Συνεδρίες (Mega Sessions) στη BERGMANN KORD

 

Ως mega sessions στη BERGMANN KORD χαρακτηρίζονται οι επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών άνω των των 3.000 τριχοθυλακίων.

Οι μεγάλες συνεδρίες μεταμοσχευσης μαλλιων αποτελούν ιδανική λύση για ενδιαφερόμενους που επιθυμούν πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα σε μία μόνο επέμβαση. Για το λόγο αυτό τα mega sessions είναι πολύ συχνή επιλογή και για τους ενδιαφερόμενους από το εξωτερικό, αφού ικανοποιούν τις απαιτήσεις για κάλυψη της αραίωσης σε ένα μόνο ταξίδι.

Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει κανείς σε mega session είναι να διαθέτει ικανοποιητική δότρια περιοχή από άποψη πυκνότητας και ελαστικότητας, καθώς οι μεγάλες συνεδρίες επιτρέπουν τη μέγιστη αξιοποίηση της δότριας περιοχής.  

Όσον αφορά την υλοποίηση, σημαντικότατη παράμετρο αποτελεί η ικανότητα και η δυναμική της ιατρικής ομάδας: η κατάρτιση, η εμπειρία, η ικανότητα άψογου συντονισμού και συνεργασίας αποτελούν τα βασικά σημεία που θα κρίνουν το αποτέλεσμα της επέμβασης.  

Η επιλογή των κατάλληλων τμημάτων της δότριας περιοχής, η ορθή εξαγωγή και ο επιτυχής διαχωρισμός των τριχοθυλακίων, η δημιουργία των κατάλληλων σημείων υποδοχής και η άρτια κατανομή των τριχοθυλακίων στις νέες τους θέσεις, αποτελούν ξεχωριστά στάδια ιδιαίτερων απαιτήσεων και για τα mega sessions.  

Οι ιατρικές ομάδες των mega sessions της BERGMANN KORD αποτελούνται από 1 επικεφαλής ιατρό, 2 βοηθούς ιατρούς και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό 5 ατόμων ώστε να επιτυγχάνεται ροή και αποτελεσματική συνεργασία στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.  

Η διάρκεια των mega sessions στη BERGMANN KORD κυμαίνεται κατά μέσο όρο στις 7 ώρες και πραγματοποιούνται όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο χρόνος να δίνει την αίσθηση ότι κυλά γρήγορα, χαλαρωτικά και ευχάριστα.

Σε περίπτωση Mega Session για μεταμόσχευση μαλλιών FUE, στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούνται 2 διαδοχικές συνεδρίες σε διάρκεια 2 ημερών.

 


Διαβάστε ακόμα: