Μεταμόσχευση Μαλλιών | Πλάνο Γιατρού

 

Μεταμόσχευση Μαλλιών | Πλάνο Γιατρού

 

Ο σχεδιασμός της μεταμόσχευσης μαλλιών μέσω της δημιουργίας ειδικού πλάνου υλοποίησης από το γιατρό, αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. 

Η μεταμοσχευση μαλλιων στη BERGMANN KORD είναι απόλυτα εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στο προσωπικό προφίλ κάθε ενδιαφερόμενου, για να πλησιάζει -στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό & πραγματοποιήσιμο- όσο το δυνατόν περισσότερο στην εικόνα που θα είχε ο ενδιαφερόμενος αν δεν είχε παρουσιάσει τριχόπτωση. Για το λόγο αυτό οι γιατροί μεταμόσχευσης μαλλιών της BERGMANN KORD δημιουργούν -με την ενεργό συμμετοχή του ενδιαφερόμενου- και στη συνέχεια υλοποιούν το Εξατομικευμένο Πλάνο Μεταμόσχευσης Μαλλιών (PHTP), που καταχωρείται στο προσωπικό ιατρικό αρχείο κάθε ενδιαφερόμενου. 

Οι πιο βασικοί παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη οι γιατροί της BERGMANN KORD για τη δημιουργία του Εξατομικευμένου Πλάνου Μεταμόσχευσης Μαλλιών (PHTP) είναι οι εξής:  

 

Η Βαθμίδα Τριχόπτωσης

 

Η βαθμίδα τριχόπτωσης στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος περιγράφεται ως επί το πλείστον από την κλίμακα Norwood και απεικονίζει την έκταση και το είδος της αραίωσης.  

 

Δυνατότητες Δότριας Περιοχής

 

Με την εκτίμηση της δότριας περιοχής εξακριβώνεται αν υπάρχουν ικανά αποθέματα τριχοφυΐας για την άρτια πραγματοποίηση της μεταμόσχευσης μαλλιών. Εξίσου σημαντικό είναι να γίνει συνετή χρήση της δότριας περιοχής ώστε να εξασφαλιστούν αποθέματα τριχών προς πιθανή μελλοντική αξιοποίηση (επόμενη συνεδρία μεταμόσχευσης μαλλιών).  

 

Ηλικία, Χαρακτηριστικά προσώπου & Στυλ

 

Το στυλ, το σχήμα του προσώπου, οι συμμετρίες μεταξύ των χαρακτηριστικών του προσώπου, η ηλικία, είναι παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν κυρίως για το σχηματισμό της μετωπιαίας γραμμής και των κροτάφων.  

 

Προδιαγραφές μαλλιών & Τριχωτού

 

Η διάμετρος, το χρώμα και το είδος της τρίχας, καθώς και το χρώμα και η ελαστικότητα του τριχωτού, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία πυκνότητας. Για παράδειγμα, τα λεπτά, ίσια μαλλιά αποδίδουν μικρότερη πυκνότητα και κάλυψη. Και ο τρόπος χτενίσματος που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος μετά τη μεταμόσχευση είναι καλό να λαμβάνεται υπόψη.

 

Μελλοντική Εξέλιξη της Τριχόπτωσης

 

Βάσει των αποτελεσμάτων του τριχολογικού ελέγχου (Microscopic Hair and Scalp Analysis) και της προσωπικής εξέτασης, οι γιατροί της BERGMANN KORD είναι σε θέση να παρέχουν αξιόπιστη εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης της τριχόπτωσης, που θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη κατά το σχεδιασμό του πλάνου μεταμόσχευσης μαλλιών. Όποιες και αν είναι οι παρούσες ανάγκες, είναι απαραίτητο να συνεκτιμηθεί η μελλοντική εικόνα του ενδιαφερόμενου για να είναι η μεταμόσχευση μαλλιών και στο μέλλον τόσο ταιριαστή στον ενδιαφερόμενο όσο θα είναι σήμερα. Η ωρίμανση είναι ένας παράγοντας που θα επιφέρει διαφοροποιήσεις και θα πρέπει να υπολογίζεται η μελλοντική συμβολή του στο συνολικό αποτέλεσμα.

 

Επιθυμητοί Στόχοι, Εφικτοί Στόχοι, Εξεζητημένες Απαιτήσεις

 

Ο ενδιαφερόμενος εκφράζει τις προσωπικές του επιθυμίες για το βαθμό κάλυψης της αραίωσης και για το βαθμό πυκνότητας και λαμβάνονται υπόψη από το γιατρό για το σχεδιασμό του πλάνου μεταμόσχευσης. Ωστόσο, ο γιατρός πάντοτε ενημερώνει με ειλικρίνεια για το αν υπάρχουν οι αντίστοιχες δυνατότητες υλοποίησης. Για παράδειγμα, μια σχετικά περιορισμένη σε αποθέματα τριχοφυΐας δότρια περιοχή ενδέχεται να μην μπορεί να ικανοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τις επιθυμητές απαιτήσεις για πυκνότητα. Είναι επομένως απαραίτητο να ενημερωθεί ο ενδιαφερόμενος από το γιατρό υπεύθυνα και με ακρίβεια για το τι μπορεί να περιμένει από την προσωπική του μεταμόσχευση μαλλιών. Όσον αφορά κάποιες ακραίες επιθυμίες, η φιλοσοφία της BERGMANN KORD εστιάζει στην πρόταση των κατάλληλων επιλογών για κάθε ενδιαφερόμενο και αποσκοπεί στο να δημιουργήσει αποτελέσματα απόλυτα ταιριαστά στο προφίλ του. Αν λοιπόν οι γιατροί της κλινικής μας κρίνουν πως οι απαιτήσεις κάποιου ενδιαφερόμενου δε συνάδουν με το σχηματισμό ενός καλού προσωπικού προφίλ (για παράδειγμα, επιθυμεί πολύ χαμηλή μετωπιαία γραμμή ή μη φυσικούς κροτάφους), δεν αναλαμβάνουν τη δική του μεταμόσχευση μαλλιών, επεξηγώντας παράλληλα τους λόγους της τοποθέτησής τους.

 

 

 


Διαβάστε ακόμα: