Τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών

 

Τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE (Follicular Unit Extraction) και FUT

 


Η τεχνική μεταμοσχευσης μαλλιων FUE (Follicular Unit Extraction) αποτελεί μαζί με την τεχνική FUT (Strip) τις δύο μεθόδους Μεταμόσχευσης Θυλακικών Μονάδων (Follicular Unit Hair Transplantation) και η μοναδική τεχνική διαφορά τους έγκειται στο διαφορετικό τρόπο λήψης των τριχοθυλακίων. Πιο συγκεκριμένα: Με τη FUE, κάθε τριχοθυλάκιο λαμβάνεται μεμονωμένα από διαφορετικά, διάσπαρτα σημεία της δότριας περιοχής σε αντίθεση με την τεχνική FUT (Strip) κατά την οποία τα τριχοθυλάκια λαμβάνονται μέσω διαχωρισμού του συνεχούς ιστού πλήρους τριχοθυλακίων. Στη συνέχεια, η διαδικασία τοποθέτησης των τριχοθυλακίων είναι απολύτως κοινή για τις δύο τεχνικές.  

Η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE επομένως πραγματοποιείται με μεμονωμένη εξαγωγή τριχοθυλακίων από τη Ζώνη Σταθερής Τριχοφυΐας (πίσω & πλάγιο τμήμα της κεφαλής) και μεταφύτευση αυτών στη λήπτρια περιοχή της αραίωσης.  

Η FUE, όπως και η μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών FUT (Strip), κατ΄ουσίαν αναπαράγει τον φυσικό τρόπο έκφυσης των μαλλιών: επειδή τα μαλλιά φυτρώνουν ανά σύνολα 1 έως 4 τριχών (ή και περισσότερων σε αρκετές περιπτώσεις) που ονομάζονται Τριχοθυλάκια, η διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών αποτελεί τη λήψη τριχοθυλακίων από το πίσω & πλάγιο τμήμα της κεφαλής και τη μεταφορά αυτών στην περιοχή της κεφαλής που εμφανίζει αραίωση.
 

 

Διαφορές FUE – FUT (Strip):

 

  • Το βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τις μεθόδους FUT (Strip) & FUE είναι ο τρόπος λήψης των τριχοθυλακίων προς εμφύτευση. Συγκεκριμένα, με την FUE τα τριχοθυλάκια λαμβάνονται ένα ένα από διάφορα σημεία της δότριας περιοχής, ενώ με τη μέθοδο Strip πραγματοποιείται μαζική λήψη των τριχοθυλακίων μέσω του δερματικού ιστού.
  •  Είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι το ποσοστό έκφυσης (yield rate) των νέων μαλλιών με την τεχνική FUE είναι μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο της τεχνικής FUT (Strip), κυρίως λόγω του τρόπου λήψης των τριχοθυλακίων. Είναι επομένως ύψιστης σημασίας η κατάρτιση και η εμπειρία του γιατρού ώστε να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες μη ακέραιας λήψης των τριχοθυλακίων κατά την εξαγωγή τους.
  • Λόγω της δυνατότητας επιλογής των τριχοθυλακίων προς εξαγωγή (2τριχα, 3τριχα κλπ), μπορούμε να επιτύχουμε  μεταφύτευση μεγάλου αριθμού τριχών σε περιπτώσεις λήψης πολύτριχων τριχοθυλακίων.
  • Η FUE είναι λιγότερο επεμβατική τεχνική και η δότρια περιοχή επουλώνεται κατά δεύτερο σκοπό και επομένως και σε συντομότερο χρόνο. Λόγω της απουσίας γραμμικής ουλής (στη δότρια περιοχή απομένουν μικροσκοπικά, μη ορατά λευκωπά σημεία), η FUE θεωρείται πιο κατάλληλη για άτομα που επιλέγουν να διατηρούν αρκετά κοντά τα μαλλιά τους.
  •  Είναι περισσότερο χρονοβόρα & οικονομικά απαιτητική διαδικασία σε σχέση με την Strip.
  • Οι μεγάλες συνεδρίες (mega sessions) της FUE ολοκληρώνονται συνήθως σε 2 διαδοχικές ημέρες.

 

 

FUT - FUE: Ποια τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών είναι καλύτερη;

 

Τόσο η τεχνική FUT (Strip) όσο και η FUE επιλέγονται βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης. Για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής (ή ακόμα και για το συνδυασμό  τεχνικών ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα) συνεκτιμώνται με μεγάλη προσοχή όλες οι σχετικές συνιστώσες της διάγνωσης (Microscopic Hair & Scalp Analysis, προσωπική εξέταση, ιστορικό κ.ά).

 

Γιατί να επιλέξω την Bergmann Kord;

 

Είναι εξαιρετικής σημασίας το γεγονός ότι το ιατρικό επιτελείο της BERGMANN KORD αποτελείται από διακεκριμένους χειρουργούς, καθένας εκ των οποίων έχει εξειδίκευση σε συγκεκριμένη τεχνική. Η εξειδίκευση σε μία τεχνική είναι μία παράμετρος που ισχύει για όλους τους γιατρούς μεταμόσχευσης μαλλιών για να μπορούν να είναι αποτελεσματικοί κατά το μέγιστο. Είμαστε επομένως σε θέση να παρέχουμε όλες τις σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να αισθάνεται σίγουρος και ασφαλής ότι του προτείνεται η κατάλληλη για εκείνον τεχνική και όχι η τεχνική που γνωρίζει καλύτερα ένας μεμονωμένος γιατρός και πιθανόν να προωθεί κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης - διάγνωσης. 

 

 

 


Διαβάστε ακόμα: