Μεταμόσχευση Mαλλιών - Τεχνική FUE

FUE τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών

 

Τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών FUE (Follicular Unit Extraction)

 

Η τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών FUE πραγματοποιείται με μεμονωμένη εξαγωγή τριχοθυλακίων από τη Ζώνη Σταθερής Τριχοφυΐας (πίσω & πλάγιο τμήμα της κεφαλής) και μεταφύτευση αυτών στη λήπτρια περιοχή της αραίωσης.  

Η FUE κατ΄ουσίαν αναπαράγει τον φυσικό τρόπο έκφυσης των μαλλιών: επειδή τα μαλλιά φυτρώνουν ανά σύνολα 1 έως 4 τριχών (ή και περισσότερων σε αρκετές περιπτώσεις) που ονομάζονται Τριχοθυλάκια, η διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών αποτελεί τη λήψη τριχοθυλακίων από το πίσω & πλάγιο τμήμα της κεφαλής και τη μεταφορά αυτών στην περιοχή της κεφαλής που εμφανίζει αραίωση.

Μεταμόσχευση μαλλιών FUE.

   Μεταμόσχευση Μαλλιών FUE.

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής της μεθόδου FUE στη BERGMANN KORD είναι τα εξής:

1. Ανώδυνη επέμβαση: με την εξελιγμένη μορφή της μεθόδου strip και το αυστηρό πρωτόκολλο εφαρμογής της, η μεταμόσχευση μαλλιών είναι εντελώς ανώδυνη.  

2. Ανώδυνη μετεγχειρητική πορεία (πιθανή όχληση αντιμετωπίζεται με κοινά παυσίπονα)  

3. Για να είναι η μεταμόσχευση μαλλιών απόλυτα εξατομικευμένη σε κάθε άτομο, οι γιατροί μεταμόσχευσης μαλλιών της  BERGMANN KORD σχεδιάζουν το ειδικό Εξατομικευμένο Πλάνο Μεταμόσχευσης Μαλλιών  (PHTP) για κάθε ενδιαφερόμενο, βάσει του οποίου συνυπολογίζονται όλες οι επιμέρους παράμετροι και τα χαρακτηριστικά του ενδιαφερόμενου, συμβάλλοντας στο σχεδιασμό μιας μεταμόσχευσης μαλλιών που θα είναι απόλυτα ταιριαστή στον ενδιαφερόμενο

4. Απουσία μετεγχειρητικού οιδήματος: Παλαιότερα, ένα ποσοστό των ατόμων που υποβάλλονταν σε μεταμόσχευση μαλλιών παρουσίαζε μετεγχειρητικά προσωρινό μετωπιαίο οίδημα, πλέον όμως, με το πρωτόκολλο που εφαρμόζει η ιατρική ομάδα της BERGMANN KORD, το οίδημα εμφανίζεται σπανιότατα

 

Πότε εφαρμόζουμε την τεχνική FUE;

 

•    Σε περιπτώσεις δότριας περιοχής αραιής ή περιορισμένης ελαστικότητας ή ιδιαίτερων δυσκολιών αποκατάστασης (για παράδειγμα δέρματα που τείνουν να αφήνουν ουλή)

•    Σε περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη διατήρηση μικρού μήκους μαλλιών

•    Σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της μεθόδου Strip

•    Σε περιπτώσεις λήψης μικρού αριθμού τριχοθυλακίων

•    Σε περιπτώσεις κάλυψης ουλών από ατυχήματα κα

•    Για σχηματισμό φρυδιών
 

 

Η ιατρική ομάδα της μεταμόσχευσης μαλλιών:   

 

Στη BERGMANN KORD, η επέμβαση της μεταμόσχευσης μαλλιών πραγματοποιείται από ιατρική ομάδα, που περιλαμβάνει τον επικεφαλής χειρουργό μεταμόσχευσης μαλλιών, 2 βοηθούς ιατρούς, ιατρό αναισθησιολόγο και 4 εξειδικευμένες νοσηλεύτριες. Απαιτείται επομένως η αρμονική συνεργασία και ο άψογος συντονισμός των μελών της ιατρικής ομάδας για να διεξαχθεί άρτια η διαδικασία της επέμβασης.  

 

Περιγραφή της τεχνικής μεταμόσχευσης μαλλιών FUE:

 

Ο σχεδιασμός του πλάνου της επέμβασης πραγματοποιείται αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της προσωπικής διάγνωσης & του λεπτομερούς τριχολογικού ελέγχου Microscopic Hair & Scalp Analysis. Η ιατρική ομάδα μεταμόσχευσης μαλλιών της BERGMANN KORD αξιοποιεί στο μέγιστο τις δυνατότητες της δότριας περιοχής για προσφορά τριχοθυλακίων και παράλληλα φροντίζει για διατήρηση αποθέματος στην περίπτωση που προκύψουν μελλοντικές ανάγκες για επόμενη συνεδρία. Η εκτίμηση της μελλοντικής εξέλιξης της τριχόπτωσης επομένως αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για τον σχεδιασμό του πλάνου της επέμβασης.  

Στάδιο 1

Έπειτα από την προετοιμασία του ενδιαφερόμενου από τη νοσηλευτική ομάδα, πραγματοποιείται από τον αναισθησιολόγο ιατρό η τοπική αναισθησία.

 

Στάδιο 2

Ο επικεφαλής χειρουργός της FUE επιλέγει & λαμβάνει προσεκτικά ένα ένα τα τριχοθυλάκια από διάσπαρτα σημεία της δότριας περιοχής.

 

Στάδιο 3

Ο επικεφαλής γιατρός της FUE δημιουργεί τις υποδοχές των τριχοθυλακίων στην λήπτρια περιοχή (η περιοχή στην οποία θα μεταμοσχευθούν τα τριχοθυλάκια). Για τη δημιουργία των υποδοχών  τηρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αφορούν το μέγεθος αυτών και τις αποστάσεις μεταξύ τους. Οι οπές είναι μικρές ώστε να μην διαταράξουν την ελαστικότητα και τη μικροκυκλοφορία της λήπτριας περιοχής, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις πρέπουσες προϋποθέσεις έκφυσης, θρέψης & ανάπτυξης των νέων τριχών. Επιπλέον δημιουργούνται σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους – και πάντα εντός των πλαισίων του επιτρεπτού, ώστε να είναι οι κοντινότερες δυνατές που θα διασφαλίζουν μέγιστη πυκνότητα ανά cm2. Αυτή η προσεκτική και μελετημένη διάταξη των τριχοθυλακίων είναι πολύ σημαντική τόσο για τη φυσικότητα του αποτελέσματος, όσο και για την επίτευξη μέγιστης πυκνότητας. Παράλληλα, τα τριχοθυλάκια υπόκεινται στην απαραίτητη επεξεργασία ώστε να είναι κατάλληλα προς μεταφύτευση.

 

Στάδιο 4

Το στάδιο της τοποθέτησης των τριχοθυλακίων είναι από τεχνικής άποψης το πιο απαιτητικό της διαδικασίας. Τα τριχοθυλάκια εμφυτεύονται στις υποδοχές της λήπτριας περιοχής μαζί με το συνεκτικό ιστό που τα περιβάλλει: όσα περιέχουν μία τρίχα τοποθετούνται κατά μήκος της μετωπιαίας γραμμής (hairline) - σχηματίζοντας εσοχές και προεξοχές όπως ακριβώς και στη φυσική έκφυση-ενώ τριχοθυλάκια με 2, 3 ή 4 τρίχες καλύπτουν την περιοχή της αραίωσης όσο προχωρούμε προς το εσωτερικό του τριχωτού.

 

Μετωπιαία γραμμή (HAIRLINE):

 

Η μετωπιαία γραμμή (hairline) είναι η παράμετρος που διαμορφώνει στο μεγαλύτερο ποσοστό το φυσικό αποτέλεσμα, καθώς θα πρέπει να είναι ο πιο φυσικός σύνδεσμος μεταξύ μετώπου και μαλλιών. Απαιτείται επομένως ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και αισθητική αντίληψη για το σχεδιασμό της ώστε να είναι απόλυτα φυσική και ταιριαστή στο προφίλ του ενδιαφερόμενου.  

Αν παρατηρήσουμε με μεγεθυντικό φακό μια μετωπιαία γραμμή θα διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για μια ακανόνιστη γραμμή που αποτελείται από μεμονωμένες τρίχες που βαθμιαία γίνονται σύνολα 2 ή περισσότερων τριχών όσο προχωρούμε προς το εσωτερικό του τριχωτού. Θα παρατηρήσουμε ακόμη ότι η τριχοφυΐα της μετωπιαίας γραμμής σχηματίζει εσοχές και προεξοχές που δεν υπακούουν σε κάποιο γραμμικό μοντέλο αλλά δίνουν την αίσθηση του τυχαίου και ασύμμετρου.  

Αυτή την εικόνα της φυσικής μετωπιαίας γραμμής έχουν ως πρότυπο δημιουργίας της hairline οι γιατροί μεταμόσχευσης μαλλιών της BERGMANN KORD. Η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τα χαρακτηριστικά, το σχήμα και οι συμμετρίες του προσώπου, καθώς και το στυλ αποτελούν τις βασικές παραμέτρους προς συνυπολογισμό για το σχεδιασμό της μετωπιαίας γραμμής.  
 

 

Μπροστινή περιοχή τριχωτού κεφαλής (ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΑ):

 

Η περιοχή αμέσως μετά τη μετωπιαία γραμμή είναι εξίσου σημαντική για τον καθορισμό ενός φυσικού και τελειοποιημένου αισθητικά αποτελέσματος. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη δημιουργία επαρκούς πυκνότητας και προσανατολισμού έκφυσης της νέας τριχοφυΐας, ώστε τα νέα μαλλιά να ‘’δένουν’’ αρμονικά με τη μετωπιαία γραμμή και να πλαισιώνουν ήπια το πρόσωπο. Κατά την τοποθέτηση των τριχοθυλακίων, η εμπειρία του γιατρού είναι ουσιώδους βαρύτητας προκειμένου να συνυπολογίσει και να υλοποιήσει άρτια όλους του παράγοντες καθορισμού ενός φυσικού αποτελέσματος. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

• κατάλληλη διεύθυνση των τριχοθυλακίων, ώστε ο προσανατολισμός τους να εναρμονίζεται με τις συνθήκες έκφυσης της λήπτριας περιοχής

•  άρτια διάταξη & διανομή των τριχοθυλακίων στην περιοχή της αραίωσης ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη πυκνότητα

•  ορθή κατανομή των τριχοθυλακίων βάσει του μεγέθους τους ώστε να διασφαλίζεται το πιο φυσικό αποτέλεσμα

 

Διάρκεια της επέμβασης μεταμόσχευσης μαλλιών:

 

Η επέμβαση μεταμόσχευσης μαλλιών με την τεχνική FUE διαρκεί αρκετές ώρες λόγω της ιδιαίτερης διαδικασίας λήψης των τριχοθυλακίων. Ωστόσο ο χρόνος κυλά γρήγορα καθώς μπορείτε να συνομιλείτε με την ιατρική ομάδα, να βλέπετε τηλεόραση ή απλώς να χαλαρώνετε. Ενδιάμεσα της διαδικασίας πραγματοποιούνται και διαλείμματα, ενώ μετά το πέρας της επέμβασης επιστρέφετε στο σπίτι.  
 

 

Επιστροφή στις συνήθεις δραστηριότητες:  

 

Μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών είστε σε θέση να επιστρέψετε στις δραστηριότητές σας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις - ανάλογα πάντα με το είδος του επαγγέλματος - που η επιστροφή στην εργασία πραγματοποιείται ακόμη και την επόμενη ημέρα της επέμβασης. Ο γιατρός ενημερώνει εξατομικευμένα και δίνει συγκεκριμένες οδηγίες & κατευθύνσεις ανάλογα με το επάγγελμα & τις δραστηριότητες κάθε ενδιαφερόμενου.

 

Μετεγχειρητικός έλεγχος & οδηγίες | 24ωρη Μετεγχειρητική φροντίδα :

 

Ο επικεφαλής γιατρός της μεταμόσχευσης μαλλιών θα ελέγξει τη δότρια & τη λήπτρια περιοχή και αφού σας παράσχει προφορικώς και γραπτώς τις απαραίτητες μετεγχειρητικές οδηγίες, επιστρέφετε στο σπίτι. Η BERGMANN KORD σας εξασφαλίζει 24ωρη ιατρική μέριμνα αμέσως μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών.  
 

 

Ανάπτυξη των νέων μαλλιών:

 

Τα νέα μαλλιά αναπτύσσονται φυσιολογικά αμέσως μετά τη μεταφύτευσή τους και σε 3-5 μήνες αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία ολοκληρώνονται μετά τους 10 μήνες. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι συνήθως ένα σημαντικό ποσοστό (20%-80%) των μαλλιών της μεταμόσχευσης πέφτουν σταδιακά μετά την επέμβαση, φαινόμενο όμως που θεωρείται απολύτως φυσιολογικό δεδομένου ότι στη θέση τους μεγαλώνουν τα νέα μαλλιά. Τα μαλλιά της μεταμόσχευσης αναπτύσσονται όπως και τα υπόλοιπα μαλλιά και παραμένουν για πάντα. Λούζονται, κουρεύονται, χτενίζονται, επιδέχονται κάθε είδους κομμωτική διεργασία και δεν έχουν καμία διαφορά από τα υπόλοιπα μαλλιά.


Διαβάστε ακόμα: