Ο Κύκλος Ζωής των Μαλλιών

 

Ο Κύκλος Ζωής των Μαλλιών

 

Στο ανθρώπινο κεφάλι, υπάρχουν κατά μέσο όρο περίπου 55.000 – 60.000 θυλακικές μονάδες, που αποδίδουν 100.000-150.000 τρίχες. Όπως έχει προαναφερθεί, τα τριχοθυλάκια αποτελούν ολοκληρωμένες βιολογικά μονάδες, που περιλαμβάνουν νεύρα, αιμοφόρα αγγεία, σμηγματογόνους αδένες, κολλαγόνο και το μικροσκοπικό μυ erector pili. Κάθε τριχοθυλάκιο περιλαμβάνει από 1 έως 4 συνήθως τρίχες.
Τα τριχοθυλάκια επομένως είναι δομές στις οποίες λαμβάνουν χώρα εξειδικευμένες διεργασίες για τη δημιουργία των μαλλιών.

 

Ο κύκλος ζωής των μαλλιών είναι ασύγχρονος και αποτελείται από 3 φάσεις:

 

 Ι. Φάση της Ανάπτυξης ή Αναγένεσης

 

ΙΙ. Φάση της Κατάπτωσης ή Καταγένεσης

 

IΙΙ. Φάση της Ανάπαυσης ή Τελογένεσης

 

 

Ο κύκλος ζώης των μαλλιών.

 

 

Φάση Αναγένεσης (Anagen Phase)

 

Σε αυτή τη φάση ανήκει προσεγγιστικά το 80% των τριχών, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των μαλλιών μας. Έχει διάρκεια 2 έως 6 χρόνια. Τα τριχοθυλάκια που ανήκουν στη φάση της ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από έντονη δραστηριότητα και βρίσκονται σε αρκετό βάθος στο δέρμα, στο ύψος του επιδερμικού λίπους.

Τα μαλλιά που βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης έχουν έντονο χρώμα, μεγαλώνουν καθημερινά περίπου κατά 0.035cm, διατηρώντας αυτό το ρυθμό ανάπτυξης σε όλη τη φάση της αναγένεσης.

 

Φάση Καταγένεσης (Catagen Phase)

 

Αμέσως μετά τη φάση της αναγένεσης, η τρίχα εισέρχεται στη φάση της καταγένεσης. Διαρκεί περίπου 2 εβδομάδες, διάστημα κατά το οποίο σταματά η δραστηριότητα των τριχοθυλακίων και η κυτταρική διαίρεση. Τα τριχοθυλάκια συρρικνώνονται σε μέγεθος, παύει η περαιτέρω ανάπτυξη της τρίχας και προετοιμάζεται για απόπτωση. Κατά προσέγγιση, το 1 με 2% του συνόλου των μαλλιών βρίσκεται στη φάση της καταγένεσης. Στην ουσία πρόκειται για μεταβατικό στάδιο, που προετοιμάζει τα μαλλιά να εισέλθουν στη φάση της τελογένεσης.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, η φάση της κατάπτωσης περιλαμβάνει και τη φάση της δυστροφικής καταγένεσης, στην οποία εισέρχονται τα τριχοθυλάκια από τη φάση της αναγένεσης και ως αποτέλεσμα έχει τη ρήξη και την απόπτωση του στελέχους των μαλλιών. Στη φάση της δυστροφικής καταγένεσης, όταν συμβαίνει, ανήκουν συνήθως περίπου το 1 - 2% των μαλλιών, ενώ η φυσιολογική τιμή είναι το 0%. 

 

Φάση Τελογένεσης (Telogen  Phase)

 

Τo στάδιο της ανάπαυσης διαδέχεται το στάδιο της κατάπτωσης και διαρκεί περίπου 100 μέρες (3-4 μήνες). Τα τριχοθυλάκια αδρανούν, η τριχοφυΐα αναστέλλεται και οι τρίχες παραμένουν στα τριχοθυλάκια αλλά παύουν να αναπτύσσονται και τελικά αποπίπτουν. Περίπου 20% των μαλλιών ανήκει στη φάση της τελογένεσης.


 


Διαβάστε ακόμα: