Μεταμόσχευση  Μαλλιών | Φωτογραφίες

 

Οι  φωτογραφίες μεταμόσχευσης μαλλιών (πριν & μετά) που ακολουθούν θεωρούνται ένα μικρό αντιπροσωπευτικό δείγμα, καθώς στη BERGMANN KORD έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 60.000 μεταμοσχεύσεις μαλλιών.

Μελετώντας φωτογραφίες μεταμόσχευσης μαλλιών, θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη ότι το αποτέλεσμα κάθε μεταμόσχευσης μαλλιών είναι απόλυτα εξατομικευμένο και μοναδικό για κάθε περίπτωση, καθώς εξαρτάται από τη συσχέτιση διαφορετικών παραμέτρων.

Στη BERGMANN KORD μπορείτε να συναντήσετε άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών για να διαπιστώσετε από κοντά τη διακεκριμένη ποιότητα του αποτελέσματος. 

Σεβόμενοι πλήρως το απόρρητο ονομάτων και φωτογραφιών, δημοσιοποιούμε μόνο τις φωτογραφίες προσώπων που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους και τους ευχαριστούμε θερμά.


Διαβάστε ακόμα: